[1]
Wicaksono, S.R. and Nugroho, D.P. 2021. Pelatihan Videografi Balai Latihan Kerja Al Ittihad dengan Model Project Based Learning. Journal of Community Development. 1, 2 (Apr. 2021), 95-99. DOI:https://doi.org/10.47134/comdev.v1i2.23.